2024 Som 91 en creole - Kreyol: Som 91 :1. "Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a" 2 >>. English: Psalms 91: 1. "He …

 
Nov 3, 2021 ... Sòm 91-92 | Bib la an Kreyòl Ayisyen | The Holy Bible in Haitian Creole. 715 views · 1 year ago ...more. Dydy Plus que Vainqueur. 2.25K.. Som 91 en creole

Haitian Creole Bible. 1 Se yon sòm David. Seyè, atake moun ki pa vle wè m' yo, goumen ak moun k'ap fè m' lagè yo. 2 Pran zam ou sèvi pou pare kou a, leve non, vin pote m' sekou. 3 Pran fwenn ou, pran rach ou. Atake moun k'ap pousib mwen yo. Fè m' konnen se ou menm k'ap delivre m'. 4 Se pou moun k'ap chache touye m' yo sezi, se pou yo wont.Dec 28, 2020 · Pwoteksyon Bondye nan mitan danje... L'ap kouvri ou anba zèl li. Anyen pap rive ou kote ou kache a. L'ap toujou kenbe pawòl li : Se sa ki pwoteksyon ou, se ... Som/ Psaumes 35. 1 Se yon sòm David. Seyè, atake moun ki pa vle wè m' yo, goumen ak moun k'ap fè m' lagè yo. 2 Pran zam ou sèvi pou pare kou a, leve non, vin pote m' sekou. 3 Pran fwenn ou, pran rach ou. Atake moun k'ap pousib mwen yo. Fè m' konnen se ou menm k'ap delivre m'. 4 Se pou moun k'ap chache touye m' yo sezi, se pou yo wont.Apr 26, 2021 ... Som 91 in creole psalms 91 in English · Comments18. thumbnail-image. Add a comment..Sòm 23Haitian Creole Version. 23 ¶ Se yon sòm David. Seyè a se gadò mwen, mwen p'ap janm manke anyen. 2 Kote zèb yo pi bèl, se la li fè m' pran repo. Kote dlo a koule poze, se la li mennen m' bwè. 3 Li fè m' reprann fòs. Li fè m' mache nan chemen dwat, pou sa sèvi yon lwanj pou non li.Sep 7, 2021 ... SOM 6 AN KREYOL. 11K views · 2 years ago ...more. LION DE JUDA TV. 1.4K ... SÒM 35, SÒM 91 KREYOL POU KONBA AK PWOTEKSYON DIVI'N. LION DE JUDA TV ...1 (51:1) Pou chèf sanba yo. Se David ki te ekri sòm sa a (51:2) lè pwofèt Natan te vin pale avè l' aprè adiltè li te fè avèk Batcheba. (51:3) Gen pitye pou mwen, Bondye. Jan ou gen bon kè sa a! Tanpri, efase tou sa mwen fè ki mal, paske ou gen kè sansib.there's no such thing...bondie paka mouri kelke swa... I would tell them that those things do not determine... Hi jack, My name is Ingrid, I am a christian... Li Bib la an Kreyòl, Fransè, ak Anglè -- Read the Bible in English, French, and Haitian Creole -- Lisez la Bible en Francais, Creole, et Anglais!90 ¶ Lapriyè Moyiz, sèvitè Bondye a. Seyè, ou te toujou yon pwoteksyon pou nou depi sou tan zansèt nou yo jouk koulye a. 2 Anvan menm ou te kreye mòn yo, anvan ou te fè latè ak tout sa ki ladan l', depi tout tan ak pou tout tan se Bondye ou ye. 3 Ou di moun se pou yo tounen sa yo te ye. Ou fè yo tounen pousyè ankò. 4 Milan (1.000 an) pa anyen pou ou, …Sòm 51Haitian Creole Version. 51 ¶ (51:1) Pou chèf sanba yo. Se David ki te ekri sòm sa a (51:2) lè pwofèt Natan te vin pale avè l' aprè adiltè li te fè avèk Batcheba. (51:3) Gen pitye pou mwen, Bondye. Jan ou gen bon kè sa a!there's no such thing...bondie paka mouri kelke swa... I would tell them that those things do not determine... Hi jack, My name is Ingrid, I am a christian... Li Bib la an Kreyòl, Fransè, ak Anglè -- Read the Bible in English, French, and Haitian Creole -- Lisez la Bible en Francais, Creole, et Anglais!Bib la en Kreyol > Liv Som > Chapit 11. Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 11 nan lot lang la... 1 Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. Se bò kote Seyè a m'ap chache pwoteksyon.Sòm 51Haitian Creole Version. 51 ¶ (51:1) Pou chèf sanba yo. Se David ki te ekri sòm sa a (51:2) lè pwofèt Natan te vin pale avè l' aprè adiltè li te fè avèk Batcheba. (51:3) Gen pitye pou mwen, Bondye. Jan ou gen bon kè sa a!SÒM 91 (90)Anba zèl Bondye Moun #Sòm 32.7; 121.5; Eza 25.4; 32.2 ki rete anba pwoteksyon Bondye ki nan syèl la,Moun ki kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a yo ka #S&# Sòm 91 | HAT98 Bible | YouVersion | The Bible App | Bible.comSòm 27Haitian Creole Version. 27 ¶ Se yon sòm David. Seyè a se limyè mwen, se li ki delivrans mwen. Ki moun ki ka fè m' pè? Se Seyè a k'ap pwoteje mwen. Ki moun ki ka fè m' tranble? 2 Lè mechan yo ap mache sou mwen, lè lènmi m' yo ap chache touye m', se yo menm k'ap bite, se yo menm k'ap tonbe.27 (22:28) Tout nasyon va chonje sa Seyè a te fè. Toupatou sou latè yo pral tounen vin jwenn li. Moun tout peyi va adore li. 28 (22:29) Se Seyè a ki wa. Se li ki donminen sou tout nasyon. 29 (22:30) Tout grannèg sou latè va bese tèt devan li. Yo tout ki la pou mouri, yo tout ki la pou al anba tè, yo pral adore li.1 ¶ (34:1) Yon jou David te pran pòz moun fou li devan Abimelèk, pou Abimelèk te kite l' ale. Se aprè sa David ekri sòm sa a. (34:2) Se tout tan m'ap di Seyè a mesi, mwen p'ap janm sispann fè lwanj li. 2 (34:3) M'ap fè lwanj li pou sa li te fè. Se pou tout moun ki anba tray tande sa pou yo ka fè kè yo kontan.Apr 16, 2019 ... Lekti Sòm 91 nan bib kreyòl la. #Reading#Psalm#Sòm#Bible#Bib la#Paròl la#Creole#Haitian #Haitian Creole#Podcast See more. Sa Ra ...Haitian Creole Bible. 1 Se yon sòm David. Seyè a se gadò mwen, mwen p'ap janm manke anyen. 2 Kote zèb yo pi bèl, se la li fè m' pran repo. Kote dlo a koule poze, se la li mennen m' bwè. 3 Li fè m' reprann fòs. Li fè m' mache nan chemen dwat, pou sa sèvi yon lwanj pou non li. 4 Menm si m'ap pase nan yon ravin kote ki fè nwa anpil ...Som/ Psaumes 68. 1 (068:1) Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. Se yon chante. (068:2) Lè Bondye kanpe, lènmi l' yo gaye, moun ki rayi l' yo kouri lè l' parèt. 2 (068:3) Menm jan lafimen disparèt nan lè a, se konsa w'ap disparèt yo. Menm jan lasi fonn nan dife, se konsa mechan yo gen pou yo mouri devan Bondye.27 ¶ Se yon sòm David. Seyè a se limyè mwen, se li ki delivrans mwen. Ki moun ki ka fè m' pè? Se Seyè a k'ap pwoteje mwen. Ki moun ki ka fè m' tranble? 2 Lè mechan yo ap mache sou mwen, lè lènmi m' yo ap chache touye m', se yo menm k'ap bite, se yo menm k'ap tonbe.8 (3:9) Se ou menm sèl, Seyè, ki ka sove nou. Beni tout pèp ou a. Sòm 2. Sòm 4. Haitian Creole Version (HCV) by United Bible Societies. Verse Numbers. Red Letter. ¶ (3:1) David t'ap kouri pou Absalon, pitit li, lè li ekri sòm sa a. (3:2) Seyè, ala anpil lènmi m' yo anpil!About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features NFL Sunday Ticket Press Copyright ...8 (3:9) Se ou menm sèl, Seyè, ki ka sove nou. Beni tout pèp ou a. Sòm 2. Sòm 4. Haitian Creole Version (HCV) by United Bible Societies. Verse Numbers. Red Letter. ¶ (3:1) David t'ap kouri pou Absalon, pitit li, lè li ekri sòm sa a. (3:2) Seyè, ala anpil lènmi m' yo anpil!TP Login - siteBible Creole Haitien Audio and Louis Segond et Francais - Bib La Kreyòl Ayisyen Bible Creole Haitien Audio and Louis Segond bible en francais with audio free also known as Bib La Kreyòl Ayisyen . Pale sitou an Ayiti, Repiblik Dominikèn, Chili, Etazini nan Amerik ak Brezil Bib sa a gratis pou telechaje aplikasyon android sa a rekòmande pou ...7 ¶ (7:1) Plent David te pote bay Seyè a pou Kouch, moun laras Benjamen. (7:2) Seyè, Bondye mwen, se nan ou mwen mete tout konfyans mwen. Delivre m'. Pa kite m' tonbe nan men mSòm 1Haitian Creole Version. 1 ¶ Ala bon sa bon pou moun ki pa koute konsèy mechan yo, ki pa swiv egzanp moun k'ap fè sa ki mal, ki pa chita ansanm ak moun k'ap pase Bondye …150 ¶ Lwanj pou Seyè a! Lwanj pou Bondye nan tanp ki apa pou li a! Lwanj pou Bondye nan syèl la kote pouvwa li parèt aklè! 2 Lwanj pou li pou bèl bagay li fè yo! Lwanj pouSòm 124Haitian Creole Version. 124 ¶ Se yon chante David pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Si Seyè a pa t' kanpe pou nou, ki jan sa ta ye! Se pou pèp Izrayèl la rekonèt sa. 2 Wi, si Seyè a pa t' kanpe pou nou, lè moun yo te leve dèyè nou an, 3 yo ta vale nou tou vivan, lè yo te move sou nou an. 4 Dlo ta kouvri nou ...91 Kryl, Chants D'Esperance 1. Jezu mande ou briye pou li kote ou ye, Tout kretyen, bay limy tou patou; Briye nan fanmi ou, nan travay, kote ou ye; Briye pou Jezu kote ou ye. Chorus 1. Se gran gras ke Bon-Dye f ou vini yon limy L peche tenb antoure ou, Leve limy a byen ro pou-l kab klere tout k; Briye pou Jezu kote ou ye. 4Bib la en Kreyol :: Liv Som. Liv Som genyen 150 Chapit. Chwazi ki chapit ou vle li: Som Chapit 1. Som Chapit 2. Som Chapit 3. Som Chapit 4. Som Chapit 5. Som Chapit 6.SOM 91 | PSAUMES 91 EN CREOLELa bib di, nan liv 2 Samyel Chapit 24 Vèsè 13: "Gad vin jwenn li lakay li. Li fè l' konnen mesaj Seyè a te ba li a.Li di l' konsa: -Kisa ou vle? Sèt lanne grangou nan tout peyi a, twa mwa ap kouri devan lènmi ou, osinon twa jou epidemi nan tout peyi a.13 (39:14) Tanpri, wete je ou sou mwen, pou m' ka pran yon ti souf, anvan m' ale, anvan m' mouri. Sòm 38. Sòm 40. Haitian Creole Version (HCV) by United Bible Societies. ¶ (39:1) Pou chèf sanba yo. Pou Jedoutoun. Se yon sòm David. (39:2) Mwen te pwomèt mwen t'ap veye sou pawòl mwen, pou m' pa peche ak lang.7 ¶ (7:1) Plent David te pote bay Seyè a pou Kouch, moun laras Benjamen. (7:2) Seyè, Bondye mwen, se nan ou mwen mete tout konfyans mwen. Delivre m'. Pa kite m' tonbe nan men mEnglish: Psalms 91: 1. "He who dwells in the secret place of the Most High Will rest in the shadow of the Almighty." Francais: Psaumes 91: 1. "Celui qui demeure sous l`abri du Très Haut Repose à l`ombre du Tout Puissant." Som 91 | Vese 2 >>. *Nouvo* Li Som 91:1 an Espanyol, li Som 91:1 an Pòtigè. Psalms 18:25. Bib la di, tankou ti bebe, fok nou chwazi bon dirijan tankou bon let san dekoupe. Le tet ou two di, tout tan Bondye pa rache 2 da nan bouch ou, ou pap aprann. Levitique 20:7 - Vous sanctifirez et vous serez saints - Let the bible be your best friend because Jesus will never forsake you. Aprann anbrase Konesans ak Bon Konprann kom ...Psalm 23 in Creole (Som 23) 1. Seyè a se gadò mwen, mwen p'ap janm manke anyen. 2. Kote zèb yo pi bèl, se la li fè m' pran repo. Kote dlo a koule poze, se la li mennen m' bwè. 3. Li fè m' reprann fòs. Li fè m' mache nan chemen dwat, pou sa sèvi yon lwanj pou non li. 4. Menm si m'ap pase nan yon ravin kote ki fè nwa anpil, mwen p'ap ...18 (031:19) Se pou yo rete san pale, moun sa yo k'ap bay manti, tout moun sa yo k'ap fè grandizè yo, k'ap fè awogans, k'ap pale mal sou moun k'ap mache dwat devan Bondye yo. 19 (031:20) Ala bon yo bon, bagay ou kenbe an rezèv pou moun ki gen krentif pou ou! Ala bèl yo bèl, bagay ou fè devan tout moun, lè w'ap pwoteje moun k'ap chache ...English: Psalms 91: 1 "He who dwells in the secret place of the Most High Will rest in the shadow of the Almighty." Francais: Psaumes 91: 1 "Celui qui demeure sous l`abri du Très Haut Repose à l`ombre du Tout Puissant." Som 91 | Vese 2 >> *Nouvo* Li Som 91:1 an Espanyol, li Som 91:1 an Pòtigè. Haiti Bible Study / Etude Biblique ForumMay 17, 2018 ... Som 118/ psalms 118 In Haitian Creole. 4.7K views · 5 years ago ... Sòm 35 ( an kreyol). Evangeliste Ronaldo Thelemaque•210K views · 7:43 · Go to ...Louis Segond. 23 Cantique de David. L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien. 2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. 3 Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom. 4 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal ...Oct 10, 2022 ... SOM 91 Avec Frere Gregory An Kreyol. ... SÒM 121 GUIDED MEDITATION IN CREOLE,. Reggie Meditation•37K views · 42:30. Go to channel · 7sòm de konba, ...Som/ Psaumes 35. 1 Se yon sòm David. Seyè, atake moun ki pa vle wè m' yo, goumen ak moun k'ap fè m' lagè yo. 2 Pran zam ou sèvi pou pare kou a, leve non, vin pote m' sekou. 3 Pran fwenn ou, pran rach ou. Atake moun k'ap pousib mwen yo. Fè m' konnen se ou menm k'ap delivre m'. 4 Se pou moun k'ap chache touye m' yo sezi, se pou yo wont.You anoint my head with oil; my cup overflows. 6 Wi, mwen konnen w’ap toujou renmen m’, w’ap toujou bon pou mwen pandan tout lavi m’. Se lakay ou m’ap rete tout tan. 6 Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I …Sòm 124Haitian Creole Version. 124 ¶ Se yon chante David pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Si Seyè a pa t' kanpe pou nou, ki jan sa ta ye! Se pou pèp Izrayèl la rekonèt sa. 2 Wi, si Seyè a pa t' kanpe pou nou, lè moun yo te leve dèyè nou an, 3 yo ta vale nou tou vivan, lè yo te move sou nou an. 4 Dlo ta kouvri nou ...Som 91 Vese 1 - Bib la en Kreyol Men kisa La Bib di nan Som 91, Vese 1: Kreyol: Som 91:1 "Moun ki chache pwoteksyon b kote Bondye ki anwo nan syl la, moun ki rete kache anba zl Bondye ki gen tout pouvwa a" 2 >> English: Psalms 91:1 "He who dwells in the secret place of the Most High Will rest in the shadow of the Almighty." Li konnen sa pa vo ...4 Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël. 5 L'Éternel est celui qui te garde, L'Éternel est ton ombre à ta main droite. 6 Pendant le jour le soleil ne te frappera point, Ni la lune pendant la nuit. 8 L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès maintenant et à jamais. Cantique des degrés.Haitian Creole Bible. 1 (84:1) Pou chèf sanba yo. Se sou lè yon chante yo chante lè y'ap kraze rezen. Se yon sòm pitit Kore yo. (84:2) Ala bèl kay ou a bèl, Seyè ki gen tout pouvwa! 2 (84:3) Jan mwen anvi wè kay Seyè a sa! M'ap deperi sitèlman m' anvi al lakay Seyè a. M'ap chante, m'ap fè fèt pou Bondye vivan an.Le Psalm 91 est un psaume biblique qui exprime la confiança en Dieu et la protection de Dieu contre les dangers et les maladies. Ce site vous propose la traduction en créole haïtien du Psalm 91, avec des commentaires et des liens vers des eBibles et des audio.som nan maladi yosom nan maladi yo27 (22:28) Tout nasyon va chonje sa Seyè a te fè. Toupatou sou latè yo pral tounen vin jwenn li. Moun tout peyi va adore li. 28 (22:29) Se Seyè a ki wa. Se li ki donminen sou tout nasyon. 29 (22:30) Tout grannèg sou latè va bese tèt devan li. Yo tout ki la pou mouri, yo tout ki la pou al anba tè, yo pral adore li.SÒM 91 (90)Anba zèl Bondye Moun #Sòm 32.7; 121.5; Eza 25.4; 32.2 ki rete anba pwoteksyon Bondye ki nan syèl la,Moun ki kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a yo ka #S&# Sòm 91 | HAT98 Bible | YouVersion | The Bible App | Bible.comMar 12, 2023 ... Som 10 Ak Mizik - Bib La Kreyol Ayisyen | Psalm 10 With Music - The Bible Haitian Creole ... som 91 / Psalms 91 / creole -english. PAWOL LA New 46 ...Sòm 1Haitian Creole Version. 1 ¶ Ala bon sa bon pou moun ki pa koute konsèy mechan yo, ki pa swiv egzanp moun k'ap fè sa ki mal, ki pa chita ansanm ak moun k'ap pase Bondye nan betiz, 2 men ki pran tout plezi l' nan lalwa Seyè a, k'ap repase l' nan tèt li lajounen kou lannwit. 3 Li tankou yon pyebwa yo plante bò kannal dlo: Li donnen lè ...Sòm 91. 1¶ Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a. 2ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. …91 ¶ Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a 2 ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. Se ou ki tout pwoteksyon mwen. Ou se Bondye mwen. Se nan ou mwen mete tout konfyans mwen. 3 Se li menm ki p'ap kite ou pran nan pèlen, ki p'ap kite maladi ki pou touye ou tonbe sou ou.Bib la en Kreyol > Liv Som > Chapit 121. Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 121 nan lot lang la... 1 Se yon chante pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Mwen leve je m', mwen gade mòn yo, mwen di: -Ki bò m ...7 Sanble tout nasyon yo bò kote ou. Rete nan syèl la, gouvènen yo tout. 8 Ou menm Seyè, ou se jij tout moun. Tanpri, Seyè, fè m' jistis paske mwen mache dwat, mwen inonsan. 9 Fè mechan yo sispann fè move bagay. Tanpri, bay moun ki mache dwat yo fòs.ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. Se ou ki tout pwoteksyon mwen. Ou se Bondye mwen. Se nan ou mwen mete tout konfyans mwen. Se li menm ki p'ap kite ou pran nan pèlen, ki p'ap kite maladi ki pou touye ou tonbe sou ou. L'ap kouvri ou anba zèl li. Anyen p'ap rive ou kote ou kache a. L'ap toujou kenbe pawòl li: …Som/ Psaumes 143. 1 Se yon sòm David. Seyè, koute m' lè m'ap lapriyè. Panche zòrèy ou pou tande jan m'ap kriye nan pye ou. Reponn mwen, paske ou toujou kenbe pawòl ou. Ou pa nan patipri. 2 Pa jije m' sou sa m' fè, se sèvitè ou mwen ye. Pa gen moun ki inonsan devan je ou. 3 Lènmi pousib mwen, li mache sou mwen.Bib la en Kreyol. > Liv. Som. > Chapit. 51. Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 51 nan lot lang la... Pou chèf sanba yo.English: Psalms 91: 1 "He who dwells in the secret place of the Most High Will rest in the shadow of the Almighty." Francais: Psaumes 91: 1 "Celui qui demeure sous l`abri du Très Haut Repose à l`ombre du Tout Puissant." Som 91 | Vese 2 >> *Nouvo* Li Som 91:1 an Espanyol, li Som 91:1 an Pòtigè. Haiti Bible Study / Etude Biblique ForumSòm 1Haitian Creole Version. 1 ¶ Ala bon sa bon pou moun ki pa koute konsèy mechan yo, ki pa swiv egzanp moun k'ap fè sa ki mal, ki pa chita ansanm ak moun k'ap pase Bondye nan betiz, 2 men ki pran tout plezi l' nan lalwa Seyè a, k'ap repase l' nan tèt li lajounen kou lannwit. 3 Li tankou yon pyebwa yo plante bò kannal dlo: Li donnen lè ... Oct 30, 2023 ... Som 7 San Mizik - Bib La Kreyol Ayisyen | Psalm 7 Without Music - The Bible Haitian Creole ... PSALM 91 & PSALM 23 | The Two Most Powerful Prayers ...Sòm 91. Anba zèl Bondye. 1 Moun ki rete anba pwoteksyon Bondye ki nan syèl la, Moun ki kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a. 2 yo ka di Senyè a: — Se ou ki tout defans mwen. Se ou ki tout pwoteksyon mwen. Ou se Bondye mwen. 91 Kryl, Chants D'Esperance 1. Jezu mande ou briye pou li kote ou ye, Tout kretyen, bay limy tou patou; Briye nan fanmi ou, nan travay, kote ou ye; Briye pou Jezu kote ou ye. Chorus 1. Se gran gras ke Bon-Dye f ou vini yon limy L peche tenb antoure ou, Leve limy a byen ro pou-l kab klere tout k; Briye pou Jezu kote ou ye. 4Sòm 128Haitian Creole Version. 128 ¶ Se yon chante pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Ala bon sa bon pou ou, ou menm ki gen krentif pou Seyè a, ou menm k'ap mache nan chemen li mete devan ou lan! 2 Avèk travay ou fè ak men ou, w'ap jwenn manje pou ou manje, w'ap kontan, zafè ou ap mache byen. 3 Madanm ou ap tankou yon pye ...Li Som Chapit 118 - Li Bib la an Kreyol Ayisyen, Fransè ak Anglè ansanm. Som 118. Bib La an Kreyol; ... Haiti Bible Talk; Bib la en Kreyol > Liv Som > Chapit 118. Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 118 nan lot lang ...Sòm 61Haitian Creole Version. 61 ¶ (61:1) Pou chèf sanba yo. Se sou enstriman akòd pou yo jwe mizik la. Se yon sòm David. (61:2) Bondye, tande jan m'ap rele nan pye ou! Koute lè m'ap lapriyè ou! 2 (61:3) Kè m' kase, mwen lwen lakay mwen. M'ap rele ou.1 He who dwells in the secret place of the Most High Will rest in the shadow of the Almighty. 2 I will say of The LORD, "He is my refuge and my fortress; My God, in whom I trust." 3 For he will deliver you from the snare of the fowler, From the deadly pestilence. 4 He will cover you with his pinions, Under his wings you will take refuge.Aug 4, 2020 ... Parole ki bay la vi a•15K views · 2:37. Go to channel · Sòm 91 ( an kreyol ). Pasteur Ronaldo Thelemaque•386K views · 34:02. Go to channel ...Sòm 1Haitian Creole Version. 1 ¶ Ala bon sa bon pou moun ki pa koute konsèy mechan yo, ki pa swiv egzanp moun k'ap fè sa ki mal, ki pa chita ansanm ak moun k'ap pase Bondye nan betiz, 2 men ki pran tout plezi l' nan lalwa Seyè a, k'ap repase l' nan tèt li lajounen kou lannwit. 3 Li tankou yon pyebwa yo plante bò kannal dlo: Li donnen lè ...Oct 22, 2021 ... Merci Jésus Christ pou tout sa ou fe pou mw Dieu de Miséricorde. 16:43. Go to channel · PRIYÈ KRETYEN | SOM 23, SOM 91, ...1 (6:1) Pou chèf sanba yo. Se sou enstriman akòd pou yo jwe mizik la. Sou wityèm lan. Se yon sòm David. (6:2) Seyè, pa pini m' lè ou fache! Pa kale m' lè ou an kòlè! 2 (6:3) Gen pitye pou mwen, Seyè, paske mwen santi m' san fòs. Geri mwen, Seyè, paske m'ap deperi. 3 (6:4) Lespri m' boulvèse anpil, Seyè. Pou konbe tan bagay sa a la ...Psalms 18:25. Bib la di, tankou ti bebe, fok nou chwazi bon dirijan tankou bon let san dekoupe. Le tet ou two di, tout tan Bondye pa rache 2 da nan bouch ou, ou pap aprann. Levitique 20:7 - Vous sanctifirez et vous serez saints - Let the bible be your best friend because Jesus will never forsake you. Aprann anbrase Konesans ak Bon Konprann kom ...Pou demand priye nan MOMAN LIBERASYON TOTAL chak SAMDI a 8h AM ou kapab ekri nou nan +56986558842 Ou kapab vizite nou sou sit web nou ki se http://www.evange...Anpil nan nou pa gen ase tan pou nou li la Bib, mwen vini avek ide sa kote nap ka tande pawol yo pandan nap regle lot travay.91 ¶ Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a 2 ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. Se ou ki tout pwoteksyon mwen. Ou se Bondye mwen. Se nan ou mwen mete tout konfyans mwen. 3 Se li menm ki p'ap kite ou pran nan pèlen, ki p'ap kite maladi ki pou touye ou tonbe sou ou.Sòm 91 an kreyòl Sòm 92 an kreyòlSòm 93 an kreyòlSòm 94 an kreyòlSòm 95 an kreyòlSòm 96 an kreyòl Sòm 97 an kreyòlSòm 98 an kreyòl Sòm 99 an kreyòlSòm 91. Haitian Creole Version. 91 ¶ Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a. 2 ka di Seyè a: …Som 91 en creole

Sòm 44Haitian Creole Version. 44 ¶ (44:1) Pou chèf sanba yo. Se yonn nan chante pitit Kore yo. (44:2) Bondye, nou te tande ak zòrèy nou tout gwo bagay ou te fè nan tan lontan. Wi, granmoun nou yo te rakonte nou tou sa ou te fè pou yo nan tan lontan. 2 (44:3) Yo di nou se avèk fòs kouraj ou ou te chase moun lòt nasyon yo, pou ou te .... Som 91 en creole

som 91 en creole

Psaumes/Som 91 Vese 13 en Creole Haitien, W'ap mache sou lyon ak sou sèpan, w'ap kraze jenn ti lyon yo ak... Read Psalms 91:13 in Haitian Creole. Li Bib la an Kreyol Ayisyen, Fransè ak Anglè ansanm.som nan maladi yoSòm 91Haitian Creole Version. 91 ¶ Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a. 2 ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen.La bib di, nan liv 2 Samyel Chapit 24 Vèsè 13: "Gad vin jwenn li lakay li. Li fè l' konnen mesaj Seyè a te ba li a.Li di l' konsa: -Kisa ou vle? Sèt lanne grangou nan tout peyi a, twa mwa ap kouri devan lènmi ou, osinon twa jou epidemi nan tout peyi a.Sòm 121Haitian Creole Version. 121 ¶ Se yon chante pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Mwen leve je m', mwen gade mòn yo, mwen di: -Ki bò m'a jwenn sekou? 2 Sekou mwen soti nan men Seyè a. Se li menm ki fè syèl la ak latè a.Pou demand priye nan MOMAN LIBERASYON TOTAL chak SAMDI a 8h AM ou kapab ekri nou nan +56986558842 Ou kapab vizite nou sou sit web nou ki se http://www.evange...18 (031:19) Se pou yo rete san pale, moun sa yo k'ap bay manti, tout moun sa yo k'ap fè grandizè yo, k'ap fè awogans, k'ap pale mal sou moun k'ap mache dwat devan Bondye yo. 19 (031:20) Ala bon yo bon, bagay ou kenbe an rezèv pou moun ki gen krentif pou ou! Ala bèl yo bèl, bagay ou fè devan tout moun, lè w'ap pwoteje moun k'ap chache ...Sòm 4Haitian Creole Version. 4 ¶ (4:1) Pou chèf sanba yo. Se sou enstriman akòd pou yo jwe mizik la. Se yon sòm David. (4:2) Lè m' rele ou, reponn mwen non, Bondye, ou menm k'ap fè m' jistis! Lè m' te nan tèt chaje, ou te vin ede m'. Gen pitye pou mwen.Pou demand priye nan MOMAN LIBERASYON TOTAL chak SAMDI a 8h AM ou kapab ekri nou nan +56986558842 Ou kapab vizite nou sou sit web nou ki se http://www.evange...Pou demand priye nan MOMAN LIBERASYON TOTAL chak SAMDI a 8h AM ou kapab ekri nou nan +56986558842 Ou kapab vizite nou sou sit web nou ki se http://www.evange...Sòm 91 Haitian Creole Version 91 ¶ Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a 2 ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. Se ou ki tout pwoteksyon mwen. Ou se Bondye mwen. Se nan ou mwen mete tout konfyans mwen.Sòm 61Haitian Creole Version. 61 ¶ (61:1) Pou chèf sanba yo. Se sou enstriman akòd pou yo jwe mizik la. Se yon sòm David. (61:2) Bondye, tande jan m'ap rele nan pye ou! Koute lè m'ap lapriyè ou! 2 (61:3) Kè m' kase, mwen lwen lakay mwen. M'ap rele ou.Haitian Creole Version Font << Sòm 2 All Books Sòm 4 >> Read on Easy Bible. Personal Notes. login register. bookmark page. ask a question. highlight verses. add to favorites. share page. Sòm 3 1 ¶ (3:1) David t'ap kouri pou Absalon, pitit li, lè li ekri sòm sa a. (3:2) Seyè, ala anpil lènmi m' yo anpil! ...Sòm 61Haitian Creole Version. 61 ¶ (61:1) Pou chèf sanba yo. Se sou enstriman akòd pou yo jwe mizik la. Se yon sòm David. (61:2) Bondye, tande jan m'ap rele nan pye ou! Koute lè m'ap lapriyè ou! 2 (61:3) Kè m' kase, mwen lwen lakay mwen. M'ap rele ou.Haitian Creole Bible. 1 (34:1) Yon jou David te pran pòz moun fou li devan Abimelèk, pou Abimelèk te kite l' ale. Se aprè sa David ekri sòm sa a. (34:2) Se tout tan m'ap di Seyè a mesi, mwen p'ap janm sispann fè lwanj li. 2 (34:3) M'ap fè lwanj li pou sa li te fè.Psaumes 91 Verset 11 - La Bible en Francais la Bible dit: Psaumes 91, Verset 11: Francais: Psaumes 91:11 "Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies;"<< 12 >> Kreyol: Som 91:11 "Bondye ap pase zanj li yo lòd pou yo veye sou ou, pou yo pwoteje ou kote ou pase." English: Psalms 91:1127 ¶ Se yon sòm David. Seyè a se limyè mwen, se li ki delivrans mwen. Ki moun ki ka fè m' pè? Se Seyè a k'ap pwoteje mwen. Ki moun ki ka fè m' tranble? 2 Lè mechan yo ap mache sou mwen, lè lènmi m' yo ap chache touye m', se yo menm k'ap bite, se yo menm k'ap tonbe.Bib la en Kreyol > Liv Som > Chapit 1. Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 1 nan lot lang la... 1 Ala bon sa bon pou moun ki pa koute konsèy mechan yo, ki pa swiv egzanp moun k'ap fè sa ki mal, ki pa chita ansanm ak ...91 ¶ Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a. 2 ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. Se ou ki tout pwoteksyon mwen. Ou se Bondye mwen. Se nan ou mwen mete tout konfyans mwen. 11 Yo te sènen m', yo te kwense m'. Men, avèk pouvwa Seyè a, mwen kraze yo nèt. 12 Yo te kouvri m' tankou myèl. Men, yo mouri tankou dife nan pay. Avèk pouvwa Seyè a, mwen kraze yo nèt. 13 Yo te ban m' yon bourad pou fè m' tonbe. Men, Seyè a te pote m' sekou. 14 Se Seyè a ki tout fòs mwen, se pou li m'ap chante.1 Se yon lapriyè David. Seyè, koute kòz mwen lè m' gen rezon! Pran ka m', lè m'ap rele nan pye ou! Koute m' non, lè m'ap lapriyè ou, paske mwen p'ap bay manti.91 ¶ Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a. 2 ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. Se ouApr 22, 2020 ... Comments67 ; Som 91 an Kreyol par Heandel Noel. Heandel Noel · 7.3K views ; 45 MINUTES MUSIQUE EVANGELIQUE. GOD IS GOD PROMO · 1.2K views ; Vèsè Pou ...Labib An Kreol Seselwa. This translation, published by the Seychelles Bible Society, was published in 2014. If you would like more information about the Seychelles Bible Society, please contact [email protected] or visit www.unitedbiblesocieties.org. Versyon Labib an Kreol Seselwa. Sa tradiksyon in ganny pibliye an 2014 par Sosyete Biblik ...SÒM 91, yon sòm pou pwoteksyon. Psaume 917 Sanble tout nasyon yo bò kote ou. Rete nan syèl la, gouvènen yo tout. 8 Ou menm Seyè, ou se jij tout moun. Tanpri, Seyè, fè m' jistis paske mwen mache dwat, mwen inonsan. 9 Fè mechan yo sispann fè move bagay. Tanpri, bay moun ki mache dwat yo fòs.Sòm 91. Anba zèl Bondye. 1 Moun ki rete anba pwoteksyon Bondye ki nan syèl la, 2 yo ka di Senyè a: — Se ou ki tout defans mwen. Se ou ki tout pwoteksyon mwen. Ou se Bondye mwen. Se nan ou mwen mete tout konfyans mwen. ki p'ap kite maladi ki pou touye ou tonbe sou ou. Anyen p'ap rive ou kote ou kache a.Som. > Chapit. 34. Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 34 nan lot lang la... 1 Yon jou David te pran pòz moun fou li devan Abimelèk, pou Abimelèk te kite l' ale. Se aprè sa David ekri sòm sa a.91 He who dwells in the shelter of the Most High. will abide in the shadow of the Almighty. 2 I will say[ a] to the Lord, “My refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”. 3 For he will deliver you from the snare of the fowler. and from the deadly pestilence. 4 He will cover you with his pinions,Louis Segond. 23 Cantique de David. L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien. 2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. 3 Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom. 4 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal ...8 (3:9) Se ou menm sèl, Seyè, ki ka sove nou. Beni tout pèp ou a. Sòm 2. Sòm 4. Haitian Creole Version (HCV) by United Bible Societies. Verse Numbers. Red Letter. ¶ (3:1) David t'ap kouri pou Absalon, pitit li, lè li ekri sòm sa a. (3:2) Seyè, ala anpil lènmi m' yo anpil!Som/ Psaumes 68. 1 (068:1) Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. Se yon chante. (068:2) Lè Bondye kanpe, lènmi l' yo gaye, moun ki rayi l' yo kouri lè l' parèt. 2 (068:3) Menm jan lafimen disparèt nan lè a, se konsa w'ap disparèt yo. Menm jan lasi fonn nan dife, se konsa mechan yo gen pou yo mouri devan Bondye.Som/ Psaumes 35. 1 Se yon sòm David. Seyè, atake moun ki pa vle wè m' yo, goumen ak moun k'ap fè m' lagè yo. 2 Pran zam ou sèvi pou pare kou a, leve non, vin pote m' sekou. 3 Pran fwenn ou, pran rach ou. Atake moun k'ap pousib mwen yo. Fè m' konnen se ou menm k'ap delivre m'. 4 Se pou moun k'ap chache touye m' yo sezi, se pou yo wont.there's no such thing...bondie paka mouri kelke swa... I would tell them that those things do not determine... Hi jack, My name is Ingrid, I am a christian... Li Bib la an Kreyòl, Fransè, ak Anglè -- Read the Bible in English, French, and Haitian Creole -- Lisez la Bible en Francais, Creole, et Anglais!Som/ Psaumes 32. 1 Se yon kantik David. Ala bon sa bon pou yon moun lè Bondye pa gade sou fòt li fè, lè Bondye padonnen peche l' yo! 2 Ala bon sa bon pou yon moun lè Seyè a pa mande l' kont pou sa li fè ki mal, lè li pa gen okenn lide twonpe Bondye! 3 Tank mwen pa t' ankò vle rekonèt peche m' yo, mwen t'ap cheche sou pye.Sep 20, 2021 ... Som 31 Ak Mizik - Bib La Kreyol Ayisyen | Psalm 31 With Music - The Bible Haitian Creole ... Som 91 an Kreyol par Heandel Noel. Heandel Noel•7.4K ...27 ¶ Se yon sòm David. Seyè a se limyè mwen, se li ki delivrans mwen. Ki moun ki ka fè m' pè? Se Seyè a k'ap pwoteje mwen. Ki moun ki ka fè m' tranble? 2 Lè mechan yo ap mache sou mwen, lè lènmi m' yo ap chache touye m', se yo menm k'ap bite, se yo menm k'ap tonbe.Psalm 23 in Creole (Som 23) 1. Seyè a se gadò mwen, mwen p'ap janm manke anyen. 2. Kote zèb yo pi bèl, se la li fè m' pran repo. Kote dlo a koule poze, se la li mennen m' bwè. 3. Li fè m' reprann fòs. Li fè m' mache nan chemen dwat, pou sa sèvi yon lwanj pou non li. 4. Menm si m'ap pase nan yon ravin kote ki fè nwa anpil, mwen p'ap ...1 He who dwells in the secret place of the Most High Will rest in the shadow of the Almighty. 2 I will say of The LORD, "He is my refuge and my fortress; My God, in whom I trust." 3 For he will deliver you from the snare of the fowler, From the deadly pestilence. 4 He will cover you with his pinions, Under his wings you will take refuge.91 El que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. 2 Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. 3 Él te librará del …1 ¶ Se yon chante pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Mwen leve je m', mwen gade mòn yo, mwen di: -Ki bò m'a jwenn sekou? 2 Sekou mwen soti nan men Seyè a. Se li menm ki fè syèl la ak latè a.Bib la en Kreyol. > Liv. Som. > Chapit. 40. Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 40 nan lot lang la... Pou chèf sanba yo.1 He who dwells in the secret place of the Most High Will rest in the shadow of the Almighty. 2 I will say of The LORD, "He is my refuge and my fortress; My God, in whom I trust." 3 For he will deliver you from the snare of the fowler, From the deadly pestilence. 4 He will cover you with his pinions, Under his wings you will take refuge.91 Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut Repose à l'ombre du Tout Puissant. 2 Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie! 3 Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses ravages. 4 Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes; Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.Som/ Psaumes 103. 1 Se yon sòm David. Kite m' di Seyè a mèsi! Kite m' di Seyè ki pa tankou tout moun lan mèsi ak tout nanm mwen! 2 Wi, kite m' di Seyè a mèsi. Mwen pa dwe janm bliye tout byen li fè pou mwen. 3 Li padonnen tout peche m' yo, li geri tout maladi m' yo. 4 Li wete m' nan bouch twou a.Consultez le texte intégral du livre de la Genèse en Sòm 91, le livre de la Bible en version haïtienne de la Creole. Le Sòm 91 est un livre de la Bible qui raconte les origines de la création, de la famille, de la société et de la religion. Haitian Creole Bible. 1 Se yon sòm David. Seyè a se gadò mwen, mwen p'ap janm manke anyen. 2 Kote zèb yo pi bèl, se la li fè m' pran repo. Kote dlo a koule poze, se la li mennen m' bwè. 3 Li fè m' reprann fòs. Li fè m' mache nan chemen dwat, pou sa sèvi yon lwanj pou non li. 4 Menm si m'ap pase nan yon ravin kote ki fè nwa anpil ...Sòm 4Haitian Creole Version. 4 ¶ (4:1) Pou chèf sanba yo. Se sou enstriman akòd pou yo jwe mizik la. Se yon sòm David. (4:2) Lè m' rele ou, reponn mwen non, Bondye, ou menm k'ap fè m' jistis! Lè m' te nan tèt chaje, ou te vin ede m'. Gen pitye pou mwen.Sòm 1Haitian Creole Version. 1 ¶ Ala bon sa bon pou moun ki pa koute konsèy mechan yo, ki pa swiv egzanp moun k'ap fè sa ki mal, ki pa chita ansanm ak moun k'ap pase Bondye nan betiz, 2 men ki pran tout plezi l' nan lalwa Seyè a, k'ap repase l' nan tèt li lajounen kou lannwit. 3 Li tankou yon pyebwa yo plante bò kannal dlo: Li donnen lè ... Sòm 94Haitian Creole Version. 94 ¶ Seyè, ou menm Bondye ki gen dwa tire revanj lan, parèt non pou fè yo wè ki moun ou ye. 2 Ou menm k'ap jije tout moun sou latè, leve non! Bay moun k'ap pran pòz gwokolèt yo sa yo merite!Som 91 Vese 6 - Bib la en Kreyol Men kisa La Bib di nan Som 91, Vese 6: Kreyol: Som 91:6 "Ou pa bezwen pè move maladi k'ap tonbe sou moun nan mitan lannwit, ni epidemi k'ap touye moun gwo midi." << 7 >> English: Psalms 91:6 "Nor of the pestilence that walks in darkness, Nor for the destruction that wastes at noonday." Francais: Psaumes 91:6Li Som Chapit 118 - Li Bib la an Kreyol Ayisyen, Fransè ak Anglè ansanm. Som 118. Bib La an Kreyol; ... Haiti Bible Talk; Bib la en Kreyol > Liv Som > Chapit 118. Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 118 nan lot lang ...You anoint my head with oil; my cup overflows. 6 Wi, mwen konnen w’ap toujou renmen m’, w’ap toujou bon pou mwen pandan tout lavi m’. Se lakay ou m’ap rete tout tan. 6 Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I …Li Som Chapit 118 - Li Bib la an Kreyol Ayisyen, Fransè ak Anglè ansanm. Som 118. Bib La an Kreyol; ... Haiti Bible Talk; Bib la en Kreyol > Liv Som > Chapit 118. Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 118 nan lot lang .... Gavin magnus nudes