2024 Som 91 en creole - Sòm 91Haitian Creole Version. 91 ¶ Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a. 2 ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. Se ou ki tout pwoteksyon mwen.

 
Sòm 91 Haitian Creole Version 91 ¶ Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a 2 ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. Se ou ki tout pwoteksyon mwen. Ou se Bondye mwen. Se nan ou mwen mete tout konfyans mwen.. Som 91 en creole

Sòm 91. Haitian Creole Version. 91 ¶ Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a. 2 ka di Seyè a: …1 (41:1) Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. (41:2) Ala bon sa bon pou moun ki pran ka pòv yo! Seyè a va delivre l' lè la nan tray. 2 (41:3) Seyè a va pwoteje l', li p'ap kite l' mouri. L'ap fè l' viv ak kè kontan sou latè, li p'ap lage l' nan men lènmi l' yo pou yo fè sa yo vle avè l'. 3 (41:4) Seyè a va ba l' fòs lè maladi fè ...Sep 6, 2019 ... Share your videos with friends, family, and the world.Sòm 94Haitian Creole Version. 94 ¶ Seyè, ou menm Bondye ki gen dwa tire revanj lan, parèt non pou fè yo wè ki moun ou ye. 2 Ou menm k'ap jije tout moun sou latè, leve non! Bay moun k'ap pran pòz gwokolèt yo sa yo merite!Haitian Creole Bible. 1 Se yon sòm David. Nou tout pitit Bondye yo, fè lwanj Seyè a! Fè lwanj Seyè a pou pouvwa ak fòs li genyen! 2 Fè lwanj non Seyè ki gen pouvwa a! Adore Seyè a nan bèl kay ki apa pou li a! 3 Seyè a fè tande vwa li sou lanmè. Bondye ki gen pouvwa a fè loraj yo gwonde. Seyè a ap mache sou tout lanmè a.Dec 28, 2020 ... Credits : Bib la - Haitian creole Bible /Eman's Tracks/ Free Stock Video. Sòm 91- Psaume 91 en créole. 35K views · 2 years ago ...more. Partage ...Apr 22, 2020 ... SOM 51 | PSAUMES 51 EN CREOLE. ... SOM 91. GOD IS GOD PROMO•5.3K views · 4:55 · Go to channel · I speak Jesus. TolvakZ ...Li Som Chapit 91 - Li Bib la an Kreyol Ayisyen, Fransè ak Anglè ansanm. Som 91.Haitian Creole Bible. 1 Ala bon sa bon pou moun k'ap mennen yon lavi san repwòch, pou moun k'ap mache dapre lalwa Seyè a! 2 Ala bon sa bon pou moun ki kenbe prensip li yo, pou moun k'ap chache obeyi l' ak tout kè yo! 3 Moun konsa p'ap fè mal, y'ap mache nan chemen li mete devan yo. 4 Ou ban nou lòd pou nou swiv.Som 91 kreyol soon available in bib kreyol. Mete devosyonèl chak jou pou sante lespri ou, vèsè chak jou medite sou siyifikasyon mo ak yon vèsyon odyo angle ak Francais nan Bib la pou koute li jiskaske ou dòmi oswa tout kote ou prale.Oct 8, 2018 ... Comments1K · 7sòm de konba, pou konbat ennemiw yo, sòm7, sòm12, Sòm35, Sòm46, sòm91, sòm99, sòm109 parol bondye · Sòm-Psaumes 42-71 versyon Kreyol.Apr 22, 2020 ... SOM 51 | PSAUMES 51 EN CREOLE. ... SOM 91. GOD IS GOD PROMO•5.3K views · 4:55 · Go to channel · I speak Jesus. TolvakZ ...Pwoteksyon Bondye nan mitan danje... L'ap kouvri ou anba zèl li. Anyen pap rive ou kote ou kache a. L'ap toujou kenbe pawòl li : Se sa ki pwoteksyon ou, se ...Lanmou Bondye pa janm chanje ...Fè lwanj Seyè a paske li bon. Li pap janm sispann renmen nou!Se pou pèp Izraèl la di : - Wi, li pa janm sispann renmen nou!se...Here is what the Bible says on John 17, Verse 17: John 17: 17 in English. "Sanctify them in your truth. Your word is truth." << 18 >>. John 17:17 in Haitian Creole (Kreyol) ( Jan 17: 17) "Fè yo viv pou ou nèt gremesi verite a. Pawòl ou se verite a." John 17:17 in French (Francais) ( Jean 17: 17)3 ¶ (3:1) David t'ap kouri pou Absalon, pitit li, lè li ekri sòm sa a. (3:2) Seyè, ala anpil lènmi m' yo anpil! Ala anpil moun k'ap leve dèyè m' yo anpil! 2 (3:3) Ala anpil moun k'ap pale sou mwen yo anpil! Y'ap di: Aa! Bondye p'ap delivre l'!3 (3:4) Men ou menm, Seyè, w'ap toujou pran defans mwen.Nouvo video -Bib la /the bibleSòm 92Haitian Creole Version. 92 ¶ (92:1) Sòm sa a se yon chante espesyal pou jou repo a. (92:2) Sa bon nèt pou nou di Seyè a mèsi, pou nou chante pou ou, Bondye ki anwo nan syèl la. 2 (92:3) Sa bon nèt pou chak maten nou fè konnen jan ou gen kè sansib, pou chak swa nou fè konnen jan ou toujou kenbe pawòl ou.Bib la en Kreyol > Liv Som > Chapit 46. Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 46 nan lot lang la... Pou chèf sanba yo. Se yon chante pitit Kore yo pou yo chante tou dousman.Bib la en Kreyol > Liv Som > Chapit 46. Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 46 nan lot lang la... Pou chèf sanba yo. Se yon chante pitit Kore yo pou yo chante tou dousman.Anpil nan nou pa gen ase tan pou nou li la Bib, mwen vini avek ide sa kote nap ka tande pawol yo pandan nap regle lot travay.1 ¶ (34:1) Yon jou David te pran pòz moun fou li devan Abimelèk, pou Abimelèk te kite l' ale. Se aprè sa David ekri sòm sa a. (34:2) Se tout tan m'ap di Seyè a mesi, mwen p'ap janm sispann fè lwanj li. 2 (34:3) M'ap fè lwanj li pou sa li te fè. Se pou tout moun ki anba tray tande sa pou yo ka fè kè yo kontan.Nouvo video -Bib la /the bible1 ¶ Se yon chante pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Mwen leve je m', mwen gade mòn yo, mwen di: -Ki bò m'a jwenn sekou? 2 Sekou mwen soti nan men Seyè a. Se li menm ki fè syèl la ak latè a.Sòm 128Haitian Creole Version. 128 ¶ Se yon chante pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Ala bon sa bon pou ou, ou menm ki gen krentif pou Seyè a, ou menm k'ap mache nan chemen li mete devan ou lan! 2 Avèk travay ou fè ak men ou, w'ap jwenn manje pou ou manje, w'ap kontan, zafè ou ap mache byen. 3 Madanm ou ap tankou yon pye ...Bible Creole Haitien Audio and Louis Segond et Francais - Bib La Kreyòl Ayisyen Bible Creole Haitien Audio and Louis Segond bible en francais with audio free also known as Bib La Kreyòl Ayisyen . Pale sitou an Ayiti, Repiblik Dominikèn, Chili, Etazini nan Amerik ak Brezil Bib sa a gratis pou telechaje aplikasyon android sa a rekòmande pou ...7 ¶ (7:1) Plent David te pote bay Seyè a pou Kouch, moun laras Benjamen. (7:2) Seyè, Bondye mwen, se nan ou mwen mete tout konfyans mwen. Delivre m'. Pa kite m' tonbe nan men mApr 22, 2020 ... Comments67 ; Som 91 an Kreyol par Heandel Noel. Heandel Noel · 7.3K views ; 45 MINUTES MUSIQUE EVANGELIQUE. GOD IS GOD PROMO · 1.2K views ; Vèsè Pou ...Bible > HCB > Psalm 90. Psalm 90 . Haitian Creole Bible. 1 Lapriyè Moyiz, sèvitè Bondye a. Seyè, ou te toujou yon pwoteksyon pou nou depi sou tan zansèt nou yo jouk koulye a. 2 Anvan menm ou te kreye mòn yo, anvan ou te fè latè ak tout sa ki ladan l', depi tout tan ak pou tout tan se Bondye ou ye. 3 Ou di moun se pou yo tounen sa yo te ye.Bib la en Kreyol. > Liv. Som. > Chapit. 40. Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 40 nan lot lang la... Pou chèf sanba yo.Bib la en Kreyol. > Liv. Som. > Chapit. 51. Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 51 nan lot lang la... Pou chèf sanba yo.91 Kryl, Chants D'Esperance 1. Jezu mande ou briye pou li kote ou ye, Tout kretyen, bay limy tou patou; Briye nan fanmi ou, nan travay, kote ou ye; Briye pou Jezu kote ou ye. Chorus 1. Se gran gras ke Bon-Dye f ou vini yon limy L peche tenb antoure ou, Leve limy a byen ro pou-l kab klere tout k; Briye pou Jezu kote ou ye. 4¶ Se yon sòm David. Seyè, ki moun ki ka rete lakay ou a? Ki moun ki ka viv sou mòn ki apa pou ou a? Se moun ki fè volonte Bondye nan tout bagay, ki toujou fè sa ki byen. Se moun ki pale verite a jan l&#039; ye nan kè li, ki pa nan bay moun kout lang. Se moun ki p&#039;ap fè zanmi l&#039; yo anyen ki mal, ki p&#039;ap mache fè tripotaj sou vwazinaj. Li …klasik emisyon ap mete ou nan yon lot dimansyon nan levanjil ak bon konprann ki soti nan bondye. jezi te mouri peche nou lave nou se moun sove, lakay bondye ...Third section of the app called Som (psalms) include all haitian creole psalms (with popular som 91 kreyol or som 23 or 51). Next 4 sections of the Bib La an Kreyol app give you daily verse, devotionals, bible dictionary, Prayers for Today and Life's Questions. The application is free for download and can be used online with few sections …Sòm 91Haitian Creole Version. 91 ¶ Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a. 2 ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. Se ou ki tout pwoteksyon mwen.150 ¶ Lwanj pou Seyè a! Lwanj pou Bondye nan tanp ki apa pou li a! Lwanj pou Bondye nan syèl la kote pouvwa li parèt aklè! 2 Lwanj pou li pou bèl bagay li fè yo! Lwanj pouNov 21, 2023 ... Som 27 Ak Mizik - Bib La Kreyol Ayisyen | Psalm 27 With Music - The Bible Haitian Creole ... Unleash God's Power to Break Free with Psalm 91!18 (031:19) Se pou yo rete san pale, moun sa yo k'ap bay manti, tout moun sa yo k'ap fè grandizè yo, k'ap fè awogans, k'ap pale mal sou moun k'ap mache dwat devan Bondye yo. 19 (031:20) Ala bon yo bon, bagay ou kenbe an rezèv pou moun ki gen krentif pou ou! Ala bèl yo bèl, bagay ou fè devan tout moun, lè w'ap pwoteje moun k'ap chache ...150 ¶ Lwanj pou Seyè a! Lwanj pou Bondye nan tanp ki apa pou li a! Lwanj pou Bondye nan syèl la kote pouvwa li parèt aklè! 2 Lwanj pou li pou bèl bagay li fè yo! Lwanj pou18 (031:19) Se pou yo rete san pale, moun sa yo k'ap bay manti, tout moun sa yo k'ap fè grandizè yo, k'ap fè awogans, k'ap pale mal sou moun k'ap mache dwat devan Bondye yo. 19 (031:20) Ala bon yo bon, bagay ou kenbe an rezèv pou moun ki gen krentif pou ou! Ala bèl yo bèl, bagay ou fè devan tout moun, lè w'ap pwoteje moun k'ap chache ...Sòm 23Haitian Creole Version. 23 ¶ Se yon sòm David. Seyè a se gadò mwen, mwen p'ap janm manke anyen. 2 Kote zèb yo pi bèl, se la li fè m' pran repo. Kote dlo a koule poze, se la li mennen m' bwè. 3 Li fè m' reprann fòs. Li fè m' mache nan chemen dwat, pou sa sèvi yon lwanj pou non li. 4 Menm si m'ap pase nan yon ravin kote ki fè ...7 Sanble tout nasyon yo bò kote ou. Rete nan syèl la, gouvènen yo tout. 8 Ou menm Seyè, ou se jij tout moun. Tanpri, Seyè, fè m' jistis paske mwen mache dwat, mwen inonsan. 9 Fè mechan yo sispann fè move bagay. Tanpri, bay moun ki mache dwat yo fòs.1 ¶ Se yon chante pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Mwen leve je m', mwen gade mòn yo, mwen di: -Ki bò m'a jwenn sekou? 2 Sekou mwen soti nan men Seyè a. Se li menm ki fè syèl la ak latè a.91 Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut Repose à l'ombre du Tout Puissant. 2 Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie! 3 Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses ravages. 4 Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes; Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.Sòm 91. Anba zèl Bondye. 1 Moun ki rete anba pwoteksyon Bondye ki nan syèl la, Moun ki kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a. 2 yo ka di Senyè a: — Se ou ki tout defans mwen. Se ou ki tout pwoteksyon mwen. Ou se Bondye mwen. Sòm 92. 1 ¶ (92:1) Sòm sa a se yon chante espesyal pou jou repo a. (92:2) Sa bon nèt pou nou di Seyè a mèsi, pou nou chante pou ou, Bondye ki anwo nan syèl la. 2 (92:3) Sa bon nèt pou chak maten nou fè konnen jan ou gen kè sansib, pou chak swa nou fè konnen jan ou toujou kenbe pawòl ou.Psaumes/Som 118 Vese 13 en Creole Haitien, Yo te ban m' yon bourad pou fè m' tonbe. Men, Seyè a te pote m... Read Psalms 118:13 in Haitian Creole. Li Bib la an Kreyol Ayisyen, Fransè ak Anglè ansanm.Bib la en Kreyol > Liv Som > Chapit 11. Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 11 nan lot lang la... 1 Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. Se bò kote Seyè a m'ap chache pwoteksyon.Psaumes 109 1 Au chef des chantres. De David. Psaume. Dieu de ma louange, ne te tais point! 2 Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse, Ils me parlent avec une langue mensongère, 3 Ils m’environnent de discours haineux Et ils me font la guerre sans cause. 4 Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires; Mais moi je recours à la …Mar 11, 2019 ... Comments186 ; Sòm-Psaumes 1-41 Versyon Kreyol. Àtravers La Bible TV · 588K views ; Psaumes de guérison et de protection / Psaume 46, psaume 91, ...Sòm 91Haitian Creole Version. 91 ¶ Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a. 2 ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. 4 Mwen mande Seyè a yon bagay, yon bagay mwen anvi anpil anpil: Se pou m' ta pase tout lavi m' nan kay Seyè a, pou m' ka gade bèl bagay li yo byen, pou m' ka pran tan m' pou m' kalkile nan kay ki apa pou li a. 5 Jou malè tonbe sou mwen, l'a pwoteje m' lakay li. L'a kache m' byen fon nan tanp li a. L'a leve m' mete yon kote pou anyen pa rive m'.1 Celui qui demeure sous l`abri du Très Haut Repose à l`ombre du Tout Puissant. 2 Je dis à l`Éternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie! 3 Car c`est lui qui te délivre du filet de l`oiseleur, De la peste et de ses ravages. 4 Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes; Sa fidélité est un ...1 (68:1) Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. Se yon chante. (68:2) Lè Bondye kanpe, lènmi l' yo gaye, moun ki rayi l' yo kouri lè l' parèt. 2 (68:3) Menm jan lafimen disparèt nan lè a, se konsa w'ap disparèt yo. Menm jan lasi fonn nan dife, se konsa mechan yo gen pou yo mouri devan Bondye.Sòm 128Haitian Creole Version. 128 ¶ Se yon chante pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Ala bon sa bon pou ou, ou menm ki gen krentif pou Seyè a, ou menm k'ap mache nan chemen li mete devan ou lan! 2 Avèk travay ou fè ak men ou, w'ap jwenn manje pou ou manje, w'ap kontan, zafè ou ap mache byen. 3 Madanm ou ap tankou yon pye ...Sòm 1Haitian Creole Version. 1 ¶ Ala bon sa bon pou moun ki pa koute konsèy mechan yo, ki pa swiv egzanp moun k'ap fè sa ki mal, ki pa chita ansanm ak moun k'ap pase Bondye nan betiz, 2 men ki pran tout plezi l' nan lalwa Seyè a, k'ap repase l' nan tèt li lajounen kou lannwit. 3 Li tankou yon pyebwa yo plante bò kannal dlo: Li donnen lè ... Pwoteksyon Bondye nan mitan danje... L'ap kouvri ou anba zèl li. Anyen pap rive ou kote ou kache a. L'ap toujou kenbe pawòl li : Se sa ki pwoteksyon ou, se ...7 Sanble tout nasyon yo bò kote ou. Rete nan syèl la, gouvènen yo tout. 8 Ou menm Seyè, ou se jij tout moun. Tanpri, Seyè, fè m' jistis paske mwen mache dwat, mwen inonsan. 9 Fè mechan yo sispann fè move bagay. Tanpri, bay moun ki mache dwat yo fòs.Sòm 38Haitian Creole Version. 38 ¶ (38:1) Se yon sòm David. Pou Bondye pa bliye nou. (38:2) Seyè, pa pini m' lè ou fache! Pa kale m' lè ou an kòlè! 2 (38:3) Ou bat mwen jouk ou blese m'. Ou kale m' byen kale. 3 (38:4) Ou te fache anpil, se sa ki fè pa gen yon pati nan kò m' ki pa malad. Mwen te peche, se sa ki fè tout zo nan kò m ...Som/ Psaumes 32. 1 Se yon kantik David. Ala bon sa bon pou yon moun lè Bondye pa gade sou fòt li fè, lè Bondye padonnen peche l' yo! 2 Ala bon sa bon pou yon moun lè Seyè a pa mande l' kont pou sa li fè ki mal, lè li pa gen okenn lide twonpe Bondye! 3 Tank mwen pa t' ankò vle rekonèt peche m' yo, mwen t'ap cheche sou pye.Pwoteksyon Bondye nan mitan danje... L'ap kouvri ou anba zèl li. Anyen pap rive ou kote ou kache a. L'ap toujou kenbe pawòl li : Se sa ki pwoteksyon ou, se ...Sòm 23Haitian Creole Version. 23 ¶ Se yon sòm David. Seyè a se gadò mwen, mwen p'ap janm manke anyen. 2 Kote zèb yo pi bèl, se la li fè m' pran repo. Kote dlo a koule poze, se la li mennen m' bwè. 3 Li fè m' reprann fòs. Li fè m' mache nan chemen dwat, pou sa sèvi yon lwanj pou non li. 4 Menm si m'ap pase nan yon ravin kote ki fè ...Psalms 91. 91:1. Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a. He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty. 91:2. ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. Se ou ki tout pwoteksyon mwen.Third section of the app called Som (psalms) include all haitian creole psalms (with popular som 91 kreyol or som 23 or 51). Next 4 sections of the Bib La an Kreyol app give you daily verse, devotionals, bible dictionary, Prayers for Today and Life's Questions. The application is free for download and can be used online with few sections offline.SOM 91 | PSAUMES 91 EN CREOLESom 91 - Bib la an Kreyol Ayisyen, an Fransè ak Anglè | FouyeBible. Bib la en Kreyol > Liv Som > Chapit 91. Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, …Dec 28, 2020 · Pwoteksyon Bondye nan mitan danje... L'ap kouvri ou anba zèl li. Anyen pap rive ou kote ou kache a. L'ap toujou kenbe pawòl li : Se sa ki pwoteksyon ou, se ... Haitian Creole Bible. 1 (19:1) Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. (19:2) Syèl la fè parèt aklè pouvwa Bondye a. Li fè wè tou sa Bondye te fè ak men l'. 2 (19:3) Jounen jòdi a rakonte koze sa a bay jounen denmen k'ap vini an. Lannwit sa a repete l' bay lannwit ki vin apre a. 3 (19:4) Yo pa pale, yo pa di yon mo. Ou pa tande yon ti bwi.Apr 16, 2019 ... Lekti Sòm 91 nan bib kreyòl la. #Reading#Psalm#Sòm#Bible#Bib la#Paròl la#Creole#Haitian #Haitian Creole#Podcast See more. Sa Ra ...8 (3:9) Se ou menm sèl, Seyè, ki ka sove nou. Beni tout pèp ou a. Sòm 2. Sòm 4. Haitian Creole Version (HCV) by United Bible Societies. Verse Numbers. Red Letter. ¶ (3:1) David t'ap kouri pou Absalon, pitit li, lè li ekri sòm sa a. (3:2) Seyè, ala anpil lènmi m' yo anpil!Nov 21, 2023 ... Som 27 Ak Mizik - Bib La Kreyol Ayisyen | Psalm 27 With Music - The Bible Haitian Creole ... Unleash God's Power to Break Free with Psalm 91!Nov 3, 2021 ... Sòm 91-92 | Bib la an Kreyòl Ayisyen | The Holy Bible in Haitian Creole. 715 views · 1 year ago ...more. Dydy Plus que Vainqueur. 2.25K.Sòm 114. 1 ¶ Lè pèp Izrayèl la te soti nan peyi Lejip, lè pitit pitit Jakòb yo te kite peyi etranje yo, 2 Bondye chwazi branch fanmi Jida a pou pèp li, moun Izrayèl yo pou byen pa l'. 3 Lè Lanmè Wouj la wè l', li pran kouri san gad dèyè. Larivyè Jouden sispann koule desann. 4 Mòn yo sote ponpe tankou bouk kabrit, ti mòn yo sote ...Louis Segond. 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut Repose à l'ombre du Tout Puissant. 2 Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie! 3 Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses ravages. 4 Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes; Sa ...Oct 8, 2018 ... Comments1K · 7sòm de konba, pou konbat ennemiw yo, sòm7, sòm12, Sòm35, Sòm46, sòm91, sòm99, sòm109 parol bondye · Sòm-Psaumes 42-71 versyon Kreyol.Apr 22, 2020 ... Comments67 ; Som 91 an Kreyol par Heandel Noel. Heandel Noel · 7.3K views ; 45 MINUTES MUSIQUE EVANGELIQUE. GOD IS GOD PROMO · 1.2K views ; Vèsè Pou ...Consultez le texte intégral du livre de la Genèse en Sòm 91, le livre de la Bible en version haïtienne de la Creole. Le Sòm 91 est un livre de la Bible qui raconte les origines de la …Haitian Creole Bible. 1 Seyè, ou menm Bondye ki gen dwa tire revanj lan, parèt non pou fè yo wè ki moun ou ye. 2 Ou menm k'ap jije tout moun sou latè, leve non! Bay moun k'ap pran pòz gwokolèt yo sa yo merite! 3 Kilè mechan yo va sispann fè fèt?1 ¶ (34:1) Yon jou David te pran pòz moun fou li devan Abimelèk, pou Abimelèk te kite l' ale. Se aprè sa David ekri sòm sa a. (34:2) Se tout tan m'ap di Seyè a mesi, mwen p'ap janm sispann fè lwanj li. 2 (34:3) M'ap fè lwanj li pou sa li te fè. Se pou tout moun ki anba tray tande sa pou yo ka fè kè yo kontan.Sòm 121 1 ¶ Se yon chante pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Mwen leve je m', mwen gade mòn yo, mwen di: -Ki bò m'a jwenn sekou? 2 Sekou mwen soti nan men Seyè a. Se li menm ki fè syèl la ak latè a. 3 Li p'ap kite pye ou chape, moun k'ap veye sou ou a p'ap janm dòmi. 4 Moun k'ap veye sou pèp Izrayèl la p'ap kabicha, li p'ap dòmi. 5 Se Seyè a …English: Psalms 91: 1. "He who dwells in the secret place of the Most High Will rest in the shadow of the Almighty." Francais: Psaumes 91: 1. "Celui qui demeure sous l`abri du Très Haut Repose à l`ombre du Tout Puissant." Som 91 | Vese 2 >>. *Nouvo* Li Som 91:1 an Espanyol, li Som 91:1 an Pòtigè. Haitian Creole Bible (Haitian) Bible book name Chapters in the book; Genesis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ...13 (39:14) Tanpri, wete je ou sou mwen, pou m' ka pran yon ti souf, anvan m' ale, anvan m' mouri. Sòm 38. Sòm 40. Haitian Creole Version (HCV) by United Bible Societies. ¶ (39:1) Pou chèf sanba yo. Pou Jedoutoun. Se yon sòm David. (39:2) Mwen te pwomèt mwen t'ap veye sou pawòl mwen, pou m' pa peche ak lang.Sòm 114Haitian Creole Version. 114 ¶ Lè pèp Izrayèl la te soti nan peyi Lejip, lè pitit pitit Jakòb yo te kite peyi etranje yo, 2 Bondye chwazi branch fanmi Jida a pou pèp li, moun Izrayèl yo pou byen pa l'. 3 Lè Lanmè Wouj la wè l', li pran kouri san gad dèyè. Larivyè Jouden sispann koule desann.Le Psalm 91 est un psaume biblique qui exprime la confiança en Dieu et la protection de Dieu contre les dangers et les maladies. Ce site vous propose la traduction en créole …Sòm 121 1 ¶ Se yon chante pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Mwen leve je m', mwen gade mòn yo, mwen di: -Ki bò m'a jwenn sekou? 2 Sekou mwen soti nan men Seyè a. Se li menm ki fè syèl la ak latè a. 3 Li p'ap kite pye ou chape, moun k'ap veye sou ou a p'ap janm dòmi. 4 Moun k'ap veye sou pèp Izrayèl la p'ap kabicha, li p'ap dòmi. 5 Se Seyè a …Som 91 Vese 6 - Bib la en Kreyol Men kisa La Bib di nan Som 91, Vese 6: Kreyol: Som 91:6 "Ou pa bezwen pè move maladi k'ap tonbe sou moun nan mitan lannwit, ni epidemi k'ap touye moun gwo midi." << 7 >> English: Psalms 91:6 "Nor of the pestilence that walks in darkness, Nor for the destruction that wastes at noonday." Francais: Psaumes 91:6Som 91 en creole

Mar 11, 2019 ... Comments186 ; Sòm-Psaumes 1-41 Versyon Kreyol. Àtravers La Bible TV · 588K views ; Psaumes de guérison et de protection / Psaume 46, psaume 91, .... Som 91 en creole

som 91 en creole

150 ¶ Lwanj pou Seyè a! Lwanj pou Bondye nan tanp ki apa pou li a! Lwanj pou Bondye nan syèl la kote pouvwa li parèt aklè! 2 Lwanj pou li pou bèl bagay li fè yo! Lwanj pouSòm 4Haitian Creole Version. 4 ¶ (4:1) Pou chèf sanba yo. Se sou enstriman akòd pou yo jwe mizik la. Se yon sòm David. (4:2) Lè m' rele ou, reponn mwen non, Bondye, ou menm k'ap fè m' jistis! Lè m' te nan tèt chaje, ou te vin ede m'. Gen pitye pou mwen.27 (22:28) Tout nasyon va chonje sa Seyè a te fè. Toupatou sou latè yo pral tounen vin jwenn li. Moun tout peyi va adore li. 28 (22:29) Se Seyè a ki wa. Se li ki donminen sou tout nasyon. 29 (22:30) Tout grannèg sou latè va bese tèt devan li. Yo tout ki la pou mouri, yo tout ki la pou al anba tè, yo pral adore li.13 (39:14) Tanpri, wete je ou sou mwen, pou m' ka pran yon ti souf, anvan m' ale, anvan m' mouri. Sòm 38. Sòm 40. Haitian Creole Version (HCV) by United Bible Societies. ¶ (39:1) Pou chèf sanba yo. Pou Jedoutoun. Se yon sòm David. (39:2) Mwen te pwomèt mwen t'ap veye sou pawòl mwen, pou m' pa peche ak lang.Here are the best content compiled and compiled by the toplist.charoenmotorcycles.com team, along with other related topics such as: som 27 en creole som 3 en creole, sòm 37 en creole, sòm 91 en creole, som 7 en creole, som 62 en creole, som 22 en creole, sòm 59 en creole, som 36 en creole8 Ou pale nan kè m', ou di m' vin jwenn ou. M'ap vin jwenn ou, Seyè. 9 Pa vire do ban mwen. Pa fache, pa repouse moun k'ap sèvi ou la. Se ou ki tout sekou mwen. Pa kite m' pou kont mwen, pa lage m'. 10 Papa m' ak manman m' te mèt lage m', Seyè a va ranmase mwen. 11 Seyè, moutre m' jan ou vle m' viv la.1 ¶ (34:1) Yon jou David te pran pòz moun fou li devan Abimelèk, pou Abimelèk te kite l' ale. Se aprè sa David ekri sòm sa a. (34:2) Se tout tan m'ap di Seyè a mesi, mwen p'ap janm sispann fè lwanj li. 2 (34:3) M'ap fè lwanj li pou sa li te fè. Se pou tout moun ki anba tray tande sa pou yo ka fè kè yo kontan.Sòm 91Haitian Creole Version. 91 ¶ Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a. 2 ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. Se ou ki tout pwoteksyon mwen.91 ¶ Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a. 2 ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. Se ouSom/ Psaumes 32. 1 Se yon kantik David. Ala bon sa bon pou yon moun lè Bondye pa gade sou fòt li fè, lè Bondye padonnen peche l' yo! 2 Ala bon sa bon pou yon moun lè Seyè a pa mande l' kont pou sa li fè ki mal, lè li pa gen okenn lide twonpe Bondye! 3 Tank mwen pa t' ankò vle rekonèt peche m' yo, mwen t'ap cheche sou pye.Sòm 38Haitian Creole Version. 38 ¶ (38:1) Se yon sòm David. Pou Bondye pa bliye nou. (38:2) Seyè, pa pini m' lè ou fache! Pa kale m' lè ou an kòlè! 2 (38:3) Ou bat mwen jouk ou blese m'. Ou kale m' byen kale. 3 (38:4) Ou te fache anpil, se sa ki fè pa gen yon pati nan kò m' ki pa malad. Mwen te peche, se sa ki fè tout zo nan kò m ...Som/ Psaumes 130. 1 Se yon chante pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Nan mizè mwen ye a, Seyè, m'ap rele nan pye ou.SÒM 91, yon sòm pou pwoteksyon. Psaume 91Bib la en Kreyol > Liv Som > Chapit 1. Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 1 nan lot lang la... 1 Ala bon sa bon pou moun ki pa koute konsèy mechan yo, ki pa swiv egzanp moun k'ap fè sa ki mal, ki pa chita ansanm ak ...8 Ou pale nan kè m', ou di m' vin jwenn ou. M'ap vin jwenn ou, Seyè. 9 Pa vire do ban mwen. Pa fache, pa repouse moun k'ap sèvi ou la. Se ou ki tout sekou mwen. Pa kite m' pou kont mwen, pa lage m'. 10 Papa m' ak manman m' te mèt lage m', Seyè a va ranmase mwen. 11 Seyè, moutre m' jan ou vle m' viv la.8 (3:9) Se ou menm sèl, Seyè, ki ka sove nou. Beni tout pèp ou a. Sòm 2. Sòm 4. Haitian Creole Version (HCV) by United Bible Societies. Verse Numbers. Red Letter. ¶ (3:1) David t'ap kouri pou Absalon, pitit li, lè li ekri sòm sa a. (3:2) Seyè, ala anpil lènmi m' yo anpil!Sòm 128Haitian Creole Version. 128 ¶ Se yon chante pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Ala bon sa bon pou ou, ou menm ki gen krentif pou Seyè a, ou menm k'ap mache nan chemen li mete devan ou lan! 2 Avèk travay ou fè ak men ou, w'ap jwenn manje pou ou manje, w'ap kontan, zafè ou ap mache byen. 3 Madanm ou ap tankou yon pye ...27 (22:28) Tout nasyon va chonje sa Seyè a te fè. Toupatou sou latè yo pral tounen vin jwenn li. Moun tout peyi va adore li. 28 (22:29) Se Seyè a ki wa. Se li ki donminen sou tout nasyon. 29 (22:30) Tout grannèg sou latè va bese tèt devan li. Yo tout ki la pou mouri, yo tout ki la pou al anba tè, yo pral adore li.Bib la en Kreyol > Liv Som > Chapit 24. Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 24 nan lot lang la...1 He who dwells in the secret place of the Most High Will rest in the shadow of the Almighty. 2 I will say of The LORD, "He is my refuge and my fortress; My God, in whom I trust." 3 For he will deliver you from the snare of the fowler, From the deadly pestilence. 4 He will cover you with his pinions, Under his wings you will take refuge.Sòm 91 1 ¶ Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a 2 ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. Se ou ki tout pwoteksyon mwen. Ou se Bondye mwen. Se nan ou mwen mete tout konfyans mwen.91:15 Lè l' rele m', m'ap reponn li. Lè l' nan tray, m'ap la avèk li. M'ap delivre l', m'ap fè yo respekte l'. He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honour him.Haitian Creole Bible. 1 Seyè, ou menm Bondye ki gen dwa tire revanj lan, parèt non pou fè yo wè ki moun ou ye. 2 Ou menm k'ap jije tout moun sou latè, leve non! Bay moun k'ap pran pòz gwokolèt yo sa yo merite! 3 Kilè mechan yo va sispann fè fèt?90 ¶ Lapriyè Moyiz, sèvitè Bondye a. Seyè, ou te toujou yon pwoteksyon pou nou depi sou tan zansèt nou yo jouk koulye a. 2 Anvan menm ou te kreye mòn yo, anvan ou te fè latè ak tout sa ki ladan l', depi tout tan ak pou tout tan se Bondye ou ye.8 (3:9) Se ou menm sèl, Seyè, ki ka sove nou. Beni tout pèp ou a. Sòm 2. Sòm 4. Haitian Creole Version (HCV) by United Bible Societies. Verse Numbers. Red Letter. ¶ (3:1) David t'ap kouri pou Absalon, pitit li, lè li ekri sòm sa a. (3:2) Seyè, ala anpil lènmi m' yo anpil!Haitian Creole Bible. 1 Ala bon sa bon pou moun k'ap mennen yon lavi san repwòch, pou moun k'ap mache dapre lalwa Seyè a! 2 Ala bon sa bon pou moun ki kenbe prensip li yo, pou moun k'ap chache obeyi l' ak tout kè yo! 3 Moun konsa p'ap fè mal, y'ap mache nan chemen li mete devan yo. 4 Ou ban nou lòd pou nou swiv.Li Som Chapit 118 - Li Bib la an Kreyol Ayisyen, Fransè ak Anglè ansanm. Som 118. Bib La an Kreyol; ... Haiti Bible Talk; Bib la en Kreyol > Liv Som > Chapit 118. Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 118 nan lot lang ...Pwoteksyon Bondye nan mitan danje... L'ap kouvri ou anba zèl li. Anyen pap rive ou kote ou kache a. L'ap toujou kenbe pawòl li : Se sa ki pwoteksyon ou, se ...SÒM 91, yon sòm pou pwoteksyon. Psaume 91Anpil nan nou pa gen ase tan pou nou li la Bib, mwen vini avek ide sa kote nap ka tande pawol yo pandan nap regle lot travay.Som/ Psaumes 32. 1 Se yon kantik David. Ala bon sa bon pou yon moun lè Bondye pa gade sou fòt li fè, lè Bondye padonnen peche l' yo! 2 Ala bon sa bon pou yon moun lè Seyè a pa mande l' kont pou sa li fè ki mal, lè li pa gen okenn lide twonpe Bondye! 3 Tank mwen pa t' ankò vle rekonèt peche m' yo, mwen t'ap cheche sou pye.Sòm 27Haitian Creole Version. 27 ¶ Se yon sòm David. Seyè a se limyè mwen, se li ki delivrans mwen. Ki moun ki ka fè m' pè? Se Seyè a k'ap pwoteje mwen. Ki moun ki ka fè m' tranble? 2 Lè mechan yo ap mache sou mwen, lè lènmi m' yo ap chache touye m', se yo menm k'ap bite, se yo menm k'ap tonbe.Lanmou Bondye pa janm chanje ...Fè lwanj Seyè a paske li bon. Li pap janm sispann renmen nou!Se pou pèp Izraèl la di : - Wi, li pa janm sispann renmen nou!se...Jan / Jean 17. 1 Apre Jezi fin pale konsa, li leve je l' anlè nan syèl la, li di: O Papa, lè a rive. Fè yo wè bèl pouvwa Pitit la, pou Pitit la ka fè yo wè bèl pouvwa ou la tou. 2 Ou te ba l' otorite sou tout moun pou l' te kapab bay tout moun ou ba li yo lavi ki p'ap janm fini an. 3 Lavi ki p'ap janm fini an, se pou yo konnen ou, ou ...1 Se yon chante David pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Si Seyè a pa t' kanpe pou nou, ki jan sa ta ye! Se pou pèp Izrayèl la rekonèt sa. 2 Wi, si Seyè a pa t' kanpe pou nou, lè moun yo te leve dèyè nou an, 4 Dlo ta kouvri nou, lavalas ta pase sou nou. 5 Wi, lavalas ta pote nou ale.Sòm 118Haitian Creole Version. 118 ¶ Fè lwanj Seyè a paske li bon. Li p'ap janm sispann renmen nou! 2 Se pou pèp Izrayèl la di: -Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 3 Se pou prèt k'ap sèvi Bondye yo di: -Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 4 Se pou tout moun ki gen krentif pou Bondye di: -Wi, li p'ap janm sispann renmen nou!Som/ Psaumes 25. 1 Se yon sòm David. Seyè, m'ap fè lapriyè m' moute devan ou. Bondye mwen, se nan ou mwen mete tout konfyans mwen. 2 Piga ou fè m' wont, pa kite lènmi yo pase m' nan betiz. 3 Wi, moun ki mete konfyans yo nan ou p'ap janm wont. Men, moun ka soti wont yo, se moun k'ap trayi ou pou gremesi. 4 Seyè, fè m' konnen jan ou vle m ...Anpil nan nou pa gen ase tan pou nou li la Bib, mwen vini avek ide sa kote nap ka tande pawol yo pandan nap regle lot travay.Pwoteksyon Bondye nan mitan danje... L'ap kouvri ou anba zèl li. Anyen pap rive ou kote ou kache a. L'ap toujou kenbe pawòl li : Se sa ki pwoteksyon ou, se ...Sòm 91 1 ¶ Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a 2 ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. Se ou ki tout pwoteksyon mwen. Ou se Bondye mwen. Se nan ou mwen mete tout konfyans mwen.SOM 91 | PSAUMES 91 EN CREOLEBib la en Kreyol > Liv Som > Chapit 91 Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 91 nan lot lang la... 1 Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa aSòm 71Haitian Creole Version. 71 ¶ Seyè, se nan ou mwen mete tout konfyans mwen! Pa janm kite m' wont! 2 Ou se yon jij ki pa nan patipri. Tanpri, sove m' non, delivre mwen. Panche zòrèy ou bò kote m'. Pote m' sekou! 3 Se ou menm ki twou wòch kote pou m' kache. Se ou menm ki pou sèvi m' ranpa ki pou sove mwen.La Bible : Psaumes - Le livre de Psaumes contient 150 Chapitres. Vous pouvez lire tous ici en Français, Anglais, et CréoleDec 28, 2020 · Pwoteksyon Bondye nan mitan danje... L'ap kouvri ou anba zèl li. Anyen pap rive ou kote ou kache a. L'ap toujou kenbe pawòl li : Se sa ki pwoteksyon ou, se ... Le Psalm 91 est un psaume biblique qui exprime la confiança en Dieu et la protection de Dieu contre les dangers et les maladies. Ce site vous propose la traduction en créole haïtien du Psalm 91, avec des commentaires et des liens vers des eBibles et des audio. Oct 22, 2021 ... Merci Jésus Christ pou tout sa ou fe pou mw Dieu de Miséricorde. 16:43. Go to channel · PRIYÈ KRETYEN | SOM 23, SOM 91, ...Sòm 91 an kreyòl Sòm 92 an kreyòlSòm 93 an kreyòlSòm 94 an kreyòlSòm 95 an kreyòlSòm 96 an kreyòl Sòm 97 an kreyòlSòm 98 an kreyòl Sòm 99 an kreyòlPou demand priye nan MOMAN LIBERASYON TOTAL chak SAMDI a 8h AM ou kapab ekri nou nan +56986558842 Ou kapab vizite nou sou sit web nou ki se http://www.evange...Oct 30, 2023 ... Som 7 San Mizik - Bib La Kreyol Ayisyen | Psalm 7 Without Music - The Bible Haitian Creole ... PSALM 91 & PSALM 23 | The Two Most Powerful Prayers ...1 ¶ (34:1) Yon jou David te pran pòz moun fou li devan Abimelèk, pou Abimelèk te kite l' ale. Se aprè sa David ekri sòm sa a. (34:2) Se tout tan m'ap di Seyè a mesi, mwen p'ap janm sispann fè lwanj li. 2 (34:3) M'ap fè lwanj li pou sa li te fè. Se pou tout moun ki anba tray tande sa pou yo ka fè kè yo kontan.91 ¶ Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a. 2 ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. Se ou ki tout pwoteksyon mwen. Ou se Bondye mwen. Se nan ou mwen mete tout konfyans mwen.Haitian Creole Bible. 1 Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. Seyè, ou sonde m', ou konnen ki moun mwen ye. 2 Ou konnen lè m' chita, ou konnen lè m' kanpe. Ou rete byen lwen, ou konnen tou sa k'ap pase nan tèt mwen. 3 Mwen te mèt ap mache, mwen te mèt kouche, ou wè m', ou konnen tou sa m'ap fè. 4 Mwen poko menm louvri bouch mwen, ou ...Sòm 90Haitian Creole Version. 90 ¶ Lapriyè Moyiz, sèvitè Bondye a. Seyè, ou te toujou yon pwoteksyon pou nou depi sou tan zansèt nou yo jouk koulye a. 2 Anvan menm ou te kreye mòn yo, anvan ou te fè latè ak tout sa ki ladan l', depi tout tan ak pou tout tan se Bondye ou ye. 3 Ou di moun se pou yo tounen sa yo te ye. Ou fè yo tounen ...Bib la en Kreyol > Liv Som > Chapit 50. Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 50 nan lot lang la... 1 Se yon sòm Asaf. Seyè ki Bondye tout bondye yo pale.Sòm 4Haitian Creole Version. 4 ¶ (4:1) Pou chèf sanba yo. Se sou enstriman akòd pou yo jwe mizik la. Se yon sòm David. (4:2) Lè m' rele ou, reponn mwen non, Bondye, ou menm k'ap fè m' jistis! Lè m' te nan tèt chaje, ou te vin ede m'. Gen pitye pou mwen.Psalms 91 Verse 1 - The Bible : English Here is what the Bible says on Psalms 91, Verse 1: Psalms 91:1 in English "He who dwells in the secret place of the Most High Will rest in …Sòm 91. Haitian Creole Version. 91 ¶ Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a. 2 ka di Seyè a: …Som/ Psaumes 32. 1 Se yon kantik David. Ala bon sa bon pou yon moun lè Bondye pa gade sou fòt li fè, lè Bondye padonnen peche l' yo! 2 Ala bon sa bon pou yon moun lè Seyè a pa mande l' kont pou sa li fè ki mal, lè li pa gen okenn lide twonpe Bondye! 3 Tank mwen pa t' ankò vle rekonèt peche m' yo, mwen t'ap cheche sou pye.Sòm 92Haitian Creole Version. 92 ¶ (92:1) Sòm sa a se yon chante espesyal pou jou repo a. (92:2) Sa bon nèt pou nou di Seyè a mèsi, pou nou chante pou ou, Bondye ki anwo nan syèl la. 2 (92:3) Sa bon nèt pou chak maten nou fè konnen jan ou gen kè sansib, pou chak swa nou fè konnen jan ou toujou kenbe pawòl ou.Bib la en Kreyol > Liv Som > Chapit 13. Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 13 nan lot lang la... 1 Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. Konbe tan ankò w'a bliye m', Seyè? Gen lè ou bliye m' nèt?Sòm 90Haitian Creole Version. 90 ¶ Lapriyè Moyiz, sèvitè Bondye a. Seyè, ou te toujou yon pwoteksyon pou nou depi sou tan zansèt nou yo jouk koulye a. 2 Anvan menm ou te kreye mòn yo, anvan ou te fè latè ak tout sa ki ladan l', depi tout tan ak pou tout tan se Bondye ou ye. 3 Ou di moun se pou yo tounen sa yo te ye. Ou fè yo tounen ...Sòm 128Haitian Creole Version. 128 ¶ Se yon chante pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Ala bon sa bon pou ou, ou menm ki gen krentif pou Seyè a, ou menm k'ap mache nan chemen li mete devan ou lan! 2 Avèk travay ou fè ak men ou, w'ap jwenn manje pou ou manje, w'ap kontan, zafè ou ap mache byen. 3 Madanm ou ap tankou yon pye ...Sòm 128Haitian Creole Version. 128 ¶ Se yon chante pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Ala bon sa bon pou ou, ou menm ki gen krentif pou Seyè a, ou menm k'ap mache nan chemen li mete devan ou lan! 2 Avèk travay ou fè ak men ou, w'ap jwenn manje pou ou manje, w'ap kontan, zafè ou ap mache byen. 3 Madanm ou ap tankou yon pye ...SÒM 91, yon sòm pou pwoteksyon. Psaume 91Sòm 121Haitian Creole Version. 121 ¶ Se yon chante pou yo chante lè y'ap moute lavil Jerizalèm. Mwen leve je m', mwen gade mòn yo, mwen di: -Ki bò m'a jwenn sekou? 2 Sekou mwen soti nan men Seyè a. Se li menm ki fè syèl la ak latè a.Bib la en Kreyol > Liv Som > Chapit 23. Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 23 nan lot lang la... Se yon sòm David. 1 Seyè a se gadò mwen, mwen p'ap janm manke anyen. 2 Kote zèb yo pi bèl, se la li fè m' pran .... Devin booker gif